Archive

Posts Tagged ‘Office 2007’

Không gỡ được MS Office 2007

Hôm qua, đẹp trời, mở máy lên tính làm nốt cái UserGuide cho bản AS9.1, nhưng ôi thôi, cái Ms Office Word 2007 của mình bị làm sao ấy, chẳng làm gì được ngoại trừ mở file lên và đọc.

Tình trạng em nó như thế này đây.

Untitled

Lên Google tìm kiếm cách giải quyết, chỉ nhận được hướng dẫn là phải cài lại thôi.

Nhưng tham ôi, cài lại đâu phải chuyện dễ. Gỡ ra cũng không đơn giản mà cài đè lên cũng khó. Nó toàn báo lỗi:

“Setup cannot continue because a required file is either corrupted or not available. Run Setup again from the original source disc or download location.”

Untitled2

Sau một hồi research, cuối cùng cũng tím ra cách giải quyết.

Đây là cách giải quyết thủ công: http://support.microsoft.com/kb/928218/

Còn đây, sử dụng công cụ Microsoft Fix it 50154 để giải quyết: http://support.microsoft.com/kb/971179/

Download Microsoft Fix it về rồi chạy file MicrosoftFixit50154.msi lên và làm lần lượt theo hướng dẫn.

Như thế là đã gỡ được Ms Office 2007 ra rồi, khởi động lại máy và cái lại bình thường thôi.