Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành Mac OSX trên VMWare

1. Trước hết bạn cần một máy tính có cấu hình tương đối (Hiện tại tôi đang dùng máy tính cũng CPU Core i3 2,4GHz, RAM 2GB)

2. Cài đặt VMWare. Tôi đang dùng VMWare 8.0.2. Bạn download và xem hướng dẫn cài đặt tại đây >>

3. Sau khi cài đặt VMWare, bạn cần Unlock VMWare để cho phép chạy hệ điều hành Apple Mac OS X.

 • Download file unlock tại đây>>
 • Giải nén file vừa download được thư mục “unlock-all-v110”.
 • Chạy file install.cmd trong thư mục “unlock-all-v110\windows” và đợi vài phút, chương trình sẽ thực hiện Unlock VMWare.

4. Download đĩa cài đặt Mac OSX Lion 10.7 dưới dạng file ISO tại đây >>

5. Tạo máy ảo và cấu hình:

 • Download Profile máy ảo MAC OS 10.7 tại đây >> và giải nén vào ỗ đĩa còn trống hơn 20GB
 • Chạy VMWare Workstation, vào File/Open … và tìm đến file “Mac OS X Server 10.6 64-bit.vmx” trong thư mục Profile máy ảo mới giải nén.
 • Sau khi mở file “Mac OS X Server 10.6 64-bit.vmx”, trong VMWare tạo ra máy ảo có tên Mac OS X Server 10.6 64-bit. Bạn click phải vào tên máy ảo và chọn Settings để thay đổi các thông số cho phù hợp (hoặc có thể để mặc định).
 • Tại phần CD/DVD, bạn click vào nút Browse… và tìm đến file ISO chứa bộ cài hệ điều hành Mac OS X mà bạn mới download về.

 • Sau đó nhấn OK để lưu cấu hình lại.

6. Quay trở lại VMWare, bạn chọn máy ảo và nhấn “Power on this virtual machine” để chạy máy ảo. Sau đó VMWare hiển thị một thông báo có 2 tùy chọn, bạn chọn “I Copied it”.

7. Sau đó, tại máy ảo sẽ hiển thị màn hình cài đặt hệ điều hành Mac OS X. Bạn thực hiện tuần tự để cài đặt thành công.

Chúc bạn thành công!

Hướng dẫn sử dụng Dropbox

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó cái máy tính của bạn đang dùng bị mất hoặc hư ổ cứng? Toàn bộ dữ liệu sẽ không thể cứu vãn sau? Có nhiều giải pháp nhưng theo tớ, giải pháp tối ưu hiện nay là Cloud Drive. Hiện tại tớ đang dùng Dropbox, Google Drive và cả SkyDrive cho nhiều mục đích khác nhau.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản Dropbox và sử dụng nó.

1. Đăng ký

Để có thể sử dụng Dropbox, trước hết bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại website của nó. Bạn click vào link này để đăng ký: http://db.tt/D575g8An. Click vào link này nghĩa là bạn sẽ đăng ký tài khoản Dropbox với sự giới thiệu của mình, đồng nghĩa với việc bạn đã tặng cho mình 500MB và bạn cũng sẽ được tặng miễn phí 500MB (cùng với 2GB miễn phí có sẵn Dropbox cho bạn). Sau khi click vào link trên, bạn sẽ được dẫn đến trang đăng ký với màn hình như sau. Bạn điền đầy đủ thông tin và nhấo vào nút Create Account.

image

2. Cài đặt

Sau khi nhấp vào nút Create Account, Dropbox tiến hành đăng ký và tự động download Dropbox về máy của bạn. Bạn tiến hành cài đặt Dropbox (Double click vào file Dropbox 1.4.11.exe hoặc Click phải lên file đó và chọn Run as administrator – nếu là win7).

image

Tiến hành cài đặt Dropbox.

image

Click vào nút Install để bắt đầu cài đặt.

image

Chọn I already have a Dropbox account (vì bạn đã đăng ký Account rồi) sau đó nhấn nút Next.

image

Nhập thông tin đăng nhập tài khoản Dropbox vào màn hình tiếp theo sau đó nhấn nút Next.

image

Chọn Free sau đó nhấn Next (Dropbox cho bạn miễn phí 2GB dung lượng + 500MB bạn được tặng do đăng ký từ link http://db.tt/D575g8An).

image

Chọn Advanced sau đó nhấn Next.

image

Mặc định Dropbox sẽ chọn thư mục lưu trữ trên máy client là C:\Users\… Bạn hãy chọn I Want to chose where to put my Dropbox để thay đổi vị trí lưu trữ dữ liệu trên máy của bạn (đây là thư mục sẽ chứa toàn bộ dữ liệu được đồng bộ lên máy chủ của Dropbox). Sau đó nhấn Next để tiếp tục.

image

Chọn I want this computer to sync all of the folders in my Dropbox để Dropbox tự động đồng bộ toàn bộ dữ liệu trong thư mục đã chọn trên máy tính của bạn lên máy chủ Dropbox.

Click Next, sau đó click Skip tour Finish để  kết thúc quá trình cài đặt.

3. Sử dụng

Bây giờ việc của bạn là tạo thử file, thư mục trong thư mục đã được chỉ định tại bước trước, Dropbox sẽ tự động đồng bộ toàn bộ dữ liệu đó lên server Dropbox.

Sau đó bạn hãy vào đường dẫn này và đăng nhập vào web Dropbox để xem những gì mà Dropbox đã lưu trên server.

https://www.dropbox.com/login#login

Chúc các bạn thành công.

Bảng tạm trong MS SQL Server – Temporary tables in MS SQL Server

Khi làm việc với MS SQL Server, hẳn bạn cũng khá quen thuộc với khái niệm bảng tạm (Temporary table). Ít nhiều bạn đã từng làm hoặc từng gặp các đoạn:

SELECT Col1, Col2 INTO #tTmpTable FROM TableName WHERE ...

hay

CREATE TABLE #tTmpTable (col1 varchar(8), ...)

Trong bài viết này mình xin trình bày với các bạn cái nhìn tổng quan về Temporary table.

Các loại bảng tạm

MS SQL Server cung cấp cho chúng ta 2 loại bảng tạm là Local Temporary table Global Temporary table. Mỗi loại bảng tạm có phạm vi ảnh hưởng và truy cập khác nhau.

Local temporary table là bảng tạm được tạo ra và tồn tại trong 1 kết nối. Khi kết thúc kết nối thì bảng tạm này sẽ tự động được xóa. Tên của bảng tạm kiểu Local được bắt đầu bằng ký tử #.

Global temporary table là bảng tạm có phạm vi ảnh hưởng trong tất cả các kết nối và nó chỉ tự động được xóa đi khi tất cà kết nối đã được ngắt. Tên bảng tạm kiểu Global được bắt đầu  bằng ##.

Để minh chứng cho 2 loại bảng tạm này, các bạn hãy làm thử ví dụ sau:

 • Mở Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) và chọn [New Query].
 • Gõ đoạn lệnh sau:
CREATE TABLE #LocalTmpTable
(
  ID int,
  Name nvarchar(32)
)
  Đoạn lệnh này sẽ tạo ra trong Database

Tempdb 

  một bảng có tên là #LocalTmpTable____000002 (xem hình)

image

SQL Server sẽ tự động tăng số thứ tự vào phía sau tên bảng nhằm quản lý việc nhiều kết nối tạo bảng tạm có cùng tên.

 • Gõ đoạn sau và F5 để kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả là ID của bảng tạm đã tạo.
PRINT OBJECT_ID('Tempdb.dbo.#LocalTmpTable')
 • Mở 1 cửa sổ Query khác bằng [New Query], gõ lại đoạn lệnh trên và F5 bạn sẽ không nhận được kết quả.

Để Test về phạm vi của Global Temp table, bạn thực hiện lại các thao tác trên với tên bảng là ##GlobalTmpTable.

Tạo và thao tác trên bảng tạm

Để tạo bảng tạm, bạn có thể sử dụng lệnh CREATE TABLE

CREATE TABLE #LocalTmpTable ( ID int, Name nvarchar(32) )

hoặc sử dụng lệnh SELECT INTO

SELECT Ma, Ten INTO ##GlobalTmpTable FROM TableName WHERE .........
Với Temporary Table, bạn  hoàn toàn có thể truy vấn, thao tác dữ liệu như đối với các table bình thường.

Sử dụng bảng tạm

Bảng tạm và biến bảng thường được sử dụng khi cần xử lý một tập dữ liệu con trong tạp dữ liệu lớn được lưu trữ trong Table của Database hoặc từ nhiều Tables. (Đặc biệt là khi viết các Store procedures xử lý báo cáo).

Bảng tạm được tạo ra trong Database Tempdb khác với Database của bạn vì thế có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất . Do đó, bạn cần tính toán kỹ số lượng các Fields cần thiết phải lấy ra.

Tham khảo

 1. Quick Overview: Temporary Tables in SQL Server 2005
Categories: SQL Tags:

Tạo file Batch đồng bộ 2 thư mục theo ngày

Trong quá trình triển khai phần mềm, việc sửa đổi chương trình theo yêu cầu người dùng là không tránh khỏi. Thường đội triển khai sẽ hiệu chỉnh chương trình trực tiếp trên server và client sẽ update xuống.

Việc update từ server xuống client cũng có nhiều giải pháp. Sau đây là giải pháp mình đang sử dụng:

Giải pháp của mình là sử dụng 1 batch file window để thực hiện việc này. Batch file này làm nhiệm vụ copy file từ server về client và chỉ copy những file nào có ngày modify >= ngày update gần nhất. Để xác định ngày update gần nhất mình dùng 1 file text lưu giá trị ngày update.

:: Author | Chungtv

:: Purpose | Synchronize files from server to client

@echo off

:: Lay ngay hien tai

call :GetDate y m d

echo TODAY: %m%-%d%-%y%

set ud=%m%-%d%-%y%

:: Neu ton tai file update thi gan ngay update la ngay luu trong file

if exist "D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt" set /p ud = <"D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt"

::Thuc hien viec copy

net use "\\server\AsiaSoft\AE81" password /user:user

xcopy "\\server\AsiaSoft\AE81" "D:\Asiasoft\AE81" /D:%ud% /I /Y /E

::Sau khi copy xong thi luu lai ngay update

set ud=%m%-%d%-%y%

if exist "D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt" del "D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt"

echo %ud% > "D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt"

if errorlevel 5 goto writeerror

if errorlevel 0 goto eof

:writeerror

pause Disk write error occurred.

goto eof

:GetDate yy mm dd

setlocal ENABLEEXTENSIONS

set t=2&if "%date%z" LSS "A" set t=1

for /f "skip=1 tokens=2-4 delims=(-)" %%a in (‘echo/^|date’) do (

for /f "tokens=%t%-4 delims=.-/ " %%d in (‘date/t’) do (

set %%a=%%d&set %%b=%%e&set %%c=%%f))

endlocal&set %1=%yy%&set %2=%mm%&set %3=%dd%&goto :eof

:eof

Categories: OS - Network Tags:

Vé tàu

Mới đi lấy vé tàu về, có mỗi cái chuyện đi lấy vé tàu cũng có nhiều vấn đề.

Ngao ngán, Hồi hộp từ đầu đến cuối

Đã đi lấy 1 lần rồi (cách đây 2 tuần) mà quên mang theo CMT của vợ nên giờ này tỏ ra là người có kinh nghiệm lắm. Lần này trước khi đi phải chắc chắn là không quên gì nhé, CMT của chồng, của vợ, in luôn phiếu đặt chỗ, thêm cái giấy thu tiền của ngân hàng và cái chứng nhận đã thu tiền nữa. OK, thế là đủ bộ rồi, lên đường thôi.

Lần này tự tin lắm, Lon ton lon ton mang đầy đủ giấy tờ lên ga. Cảnh tượng đầu tiên vào bãi giữ xe là ngao ngán, hixhix, kiếm mãi mới được chỗ để cái xe của mình. Sao hôm nay nhiều xe thế nhỉ? uh, chắc là người ta đi đưa đón nên đông thôi. Tại  nghe nhà ga nói là chỉ bán qua mạng, chắc chẳng ai tới đây mua đâu. Thêm cách đây 2 tuần có đến lấy vé, tháy chả có ai nên nghĩ chắc hôm nay vào phát lấy đc liền đây.

Lên đến phòng chờ, ôi trời, người đâu mà đông thế (lo đợi lấy vé nên quên chụp vài tấm hình). Vào mới biết là hôm nay nhà ga có bán vé nữa cộng thêm số người tới lấy vé đặt qua mạng cũng đông.

Lóng ngóng, chẳng biết lấy ở đâu. Chạy qua hỏi chị bán vé, chỉ qua chị kế bên. Một sấp giấy tờ cũng đã được xếp lên và phía dưới là hàng trăm con mắt ngóng chờ được gọi tên. Mang giấy tờ của mình để chung lên sấp giấy tờ đó, rồi kiếm chỗ ngồi và chắc chắn không thể rời mắt khỏi đống giấy tờ đó được. Tiền cả mà, người ít thì vài trăm, 1 triệu, có người mua nhiều thì vài chục triệu là bình thường, mình mua có 4 vé cũng hơn 7triệu. Rời mắt khỏi chỗ đó nhỡ có thằng nào đi ngang qua, thò cái tay lấy mất thì toi. Hồi hộp thật, cứ sợ có thằng nào ngứa tay Open-mouthed smile

Ngồi chờ cũng quan sát được thêm vài điều.

Đến cái Số thứ tự giờ cũng có giá trị

Đang ngồi thì có 1 chú chạy tới. Anh ơi, anh có mua vé chưa? anh số bao nhiêu?

À, mình đi lấy vé nên không có bốc số.

Ngồi suy nghĩ, cha này hỏi có chuyện gì thế nhỉ, đang băn khoăn thì có chị kế bên vừa mua vé xong và cho thằng em cái số thứ tự (B00140). Theo mình đoán thì thằng này lấy số để mai lên khỏi phải rút số, và số càng nhỏ thì càng có giá trị, mai lên càng đỡ phải sếp hàng.

Lại băn khoăn. Vậy nhỡ mai có người rút được cái số đó thì sao nhỉ?

Ngồi thêm một tí nữa thì lại có chú tới hỏi, y chang câu hỏi trên. Nhưng lần này thì không phải để xin mà là để nhờ mua vé giùm. Chả là mấy người đến sau chả cần phải rút số rồi ngồi đợi làm gì, chỉ cần dùng tài sản vốn có là cái miệng khéo nói là có thể nhờ người nào có Số thứ tự gấn tới mua giùm vé. Vì nhà ga không có cấm 1 người mua nhiều vé, chỉ cần có CMT là OK hết. Thảo nào, nãy giờ đê ý thấy nhiều người lên ngồi cả 15ph, mua cả sấp vé, phía dưới là có thêm vài người đứng dõi theo từng cử chỉ, lâu lâu lại có em chạy lên nói gì đó (có lẽ là điều chỉnh giờ giấc, loại vé …).

Hehe, đúng là đời cũng bất công thật, khổ thân có bác không biết, tới rút số song ngồi cả buổi đợi tới số được kêu lên.

Tp.HCM, ngày 10/12/2011

Categories: Chung chung

Outlook 2010 Keyboard Shortcut Keys

images

 

 • CTRL+1: Switch to Mail.
 • CTRL+2: Switch to Calendar.
 • CTRL+3: Switch to Contacts.
 • CTRL+4: Switch to Tasks.
 • CTRL+5: Switch to Notes.
 • CTRL+6: Switch to Folder List in Navigation Pane.
 • CTRL+7: Switch to Shortcuts.
 • CTRL+PERIOD: Switch to next message (with message open).
 • CTRL+COMMA: Switch to previous message (with message open).
 • CTRL+SHIFT+TAB or SHIFT+TAB: Move between the Navigation Pane, the main Outlook window, the Reading Pane, and the To-Do Bar.
 • CTRL+TAB: Move around message header lines in the Navigation Pane or an open message.
 • Arrow keys: Move around within the Navigation Pane.
 • ALT+B or ALT+LEFT ARROW: Go back to previous view in main Outlook window.
 • CTRL+Y: Go to a different folder.
 • F3 or CTRL+E: Go to the Search box.
 • ALT+UP ARROW or CTRL+COMMA or ALT+PAGE UP: In the Reading Pane, go to the previous message.
 • SPACEBAR: In the Reading Pane, page down through text.
 • SHIFT+SPACEBAR: In the Reading Pane, page up through text.
 • ALT+RIGHT ARROW: Go forward to next view in main Outlook window.
 • CTRL+SHIFT+I: Switch to Inbox.
 • CTRL+SHIFT+O: Switch to Outbox.
 • CTRL+K: Check names.
 • ALT+S: Send.
 • CTRL+R: Reply to a message.
 • CTRL+SHIFT+R: Reply all to a message.
 • CTRL+ALT+R: Reply with meeting request.
 • CTRL+F: Forward a message.
 • CTRL+ ALT+J: Mark a message as not junk.
 • CTRL+SHIFT+I: Display blocked external content (in a message).
 • CTRL+ SHIFT+S: Post to a folder.
 • CTRL+SHIFT+N: Apply Normal style.
 • CTRL+M or F9: Check for new messages.
 • UP ARROW: Go to the previous message.
 • DOWN ARROW: Go to the next message.
 • CTRL+N: Create a message (when in Mail).
 • CTRL+SHIFT+M: Create a message (from any Outlook view).
 • CTRL+O: Open a received message.
 • CTRL+SHIFT+D: Delete and Ignore a Conversation.
 • CTRL+SHIFT+B: Open the Address Book.
 • INSERT: Add a Quick Flag to an unopened message.
 • CTRL+SHIFT+G: Display the Flag for Follow Up dialog box.
 • CTRL+Q: Mark as read.
 • CTRL+U: Mark as unread.
 • CTRL+SHIFT+W: Open the Mail Tip in the selected message.
 • ALT+ENTER: Show the properties for the selected item.
 • CTRL+SHIFT+U: Create a multimedia message.
 • CTRL+SHIFT+T: Create a text message.
 • CTRL+ALT+M: Mark for Download.
 • CTRL+ALT+U: Clear Mark for Download.
 • F9: Send and Receive.
 • CTRL+B (when a Send/Receive is in progress): Display Send/Receive progress.
 • CTRL+SHIFT+D: Dial a new call.
 • F3 or CTRL+E: Find a contact or other item (Search).
 • F11: Enter a name in the Search Address Books box.
 • SHIFT+letter: In Table or List view of contacts, go to first contact that starts with a specific letter.
 • F5: Update a list of distribution list members.
 • CTRL+Y: Go to a different folder.
 • CTRL+SHIFT+B: Open the Address Book.
 • CTRL+SHIFT+F: Use Advanced Find.
 • CTRL+SHIFT+PERIOD: In an open contact, open the next contact listed.
 • F11: Find a contact.
 • ESC: Close a contact.
 • CTRL+SHIFT+X: Send a fax to the selected contact.
 • CTRL+N: Create a new appointment (when in Calendar).
 • CTRL+SHIFT+A: Create a new appointment (in any Outlook view).
 • CTRL+SHIFT+Q: Create a new meeting request.
 • CTRL+F: Forward an appointment or meeting.
 • CTRL+R: Reply to a meeting request with a message.
 • CTRL+SHIFT+R: Reply All to a meeting request with a message.
 • ALT+0: Show 10 days in the calendar.
 • ALT+1: Show 1 day in the calendar.
 • ALT+2: Show 2 days in the calendar.
 • ALT+3: Show 3 days in the calendar.
 • ALT+4: Show 4 days in the calendar.
 • ALT+5: Show 5 days in the calendar.
 • ALT+6: Show 6 days in the calendar.
 • ALT+7: Show 7 days in the calendar.
 • ALT+8: Show 8 days in the calendar.
 • ALT+9: Show 9 days in the calendar.
 • CTRL+G: Go to a date.
 • ALT+= or CTRL+ALT+4: Switch to Month view.
 • CTRL+RIGHT ARROW: Go to the next day.
 • ALT+DOWN ARROW: Go to the next week.
 • ALT+PAGE DOWN: Go to the next month.
 • CTRL+LEFT ARROW: Go to the previous day.
 • ALT+UP ARROW: Go to the previous week.
 • ALT+PAGE UP: Go to the previous month.
 • ALT+HOME: Go to the start of the week.
 • ALT+END: Go to the end of the week.
 • ALT+MINUS SIGN or CTRL+ALT+3: Switch to Full Week view.
 • CTRL+A: Select all contacts.
 • CTRL+F: Create a message with selected contact as subject.
 • CTRL+J: Create a Journal entry for the selected contact.
 • CTRL+N: Create a new contact (when in Contacts).
 • CTRL+SHIFT+C: Create a new contact (from any Outlook view).
 • CTRL+O: Open a contact form for the selected contact.
 • CTRL+SHIFT+L: Create a distribution list.
 • CTRL+P: Print.
 • CTRL+ALT+2: Switch to Work Week view.
 • CTRL+COMMA or CTRL+SHIFT+COMMA: Go to previous appointment.
 • CTRL+PERIOD or CTRL+SHIFT+PERIOD: Go to next appointment.
 • CTRL+E: Find a message or other item.
 • ESC: Clear the search results.
 • CTRL+ALT+A: Expand the search to include All Mail Items, All Calendar Items, or All Contact Items, depending on the module you are in.
 • CTRL+SHIFT+F: Use Advanced Find.
 • CTRL+SHIFT+P: Create a new Search Folder.
 • F4: Search for text within an open item.
 • CTRL+H: Find and replace text, symbols, or some formatting commands. Works in the Reading Pane on an open item.
 • CTRL+ALT+K: Expand search to include items from the current folder.
 • CTRL+ALT+Z: Expand search to include subfolders.
Categories: Office Tags: ,

Nước mắt đàn ông

image

Có người nói, người đàn ông thường mạnh mẽ, ít khóc .Có người lại nói đàn ông cũng dễ khóc và họ có nhiều lý do để khóc, khóc khi hạnh phúc, khóc khi thành công, khi bước lên đỉnh vinh quang, khóc khi động lòng …

Có nhiều lý do để khóc, và ngay lúc này đây, tôi đang khóc. Cũng ko có gì lạ, tôi vốn là người sống nội tâm và mau nước mắt. Có lẽ cái dây thần kinh cảm xúc của tôi khá nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ tới cảm xúc là tôi có thể khóc. Mà thường thì tôi chưa bao giờ khóc to, tim đập nhanh, cổ họng nghèn nghẹn, sống mũi cay, khoé mắt cay, nước mắt chảy dần ra, hai mắt đỏ … đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang khóc.

Lúc còn nhỏ, nhỡ làm chuyện gì sai, bị bố hay mẹ nó nặng lời (chưa tới mức la mắng nhé) là tôi đã có thể khóc được rồi. Vì thế, lúc nhỏ tôi chả bao giờ bị la mắng hay bị đòn roi có lẽ một phần mẹ sợ tôi khóc.

Còn nhớ giai đoạn đầu xa nhà vào Sài Gòn học Đại học. Hầu như đêm nào cũng 1 mình leo lên sân thượng của khu nhà trọ ngồi khóc một mình, sợ mấy đứa bạn ở chung phòng nó thấy thì nó cười cho. Lúc đó tôi khóc với lý do nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ gia đình. Giai đoạn này có lẽ cũng phải 1 tháng đầu thì mới đỡ.

Khoảng nửa năm sau, mẹ vào Sài gòn trông cháu giúp người chị họ của tôi đồng thời có điều kiện chăm sóc cho tôi. Giai đoạn này, có mẹ chăm sóc nhưng tôi cũng khóc, thậm chí khóc nhiều hơn lúc trước. Khóc vì thương mẹ phải xa gia đình, thương bố không đc mẹ chăm sóc, thương thằng em nhỏ hơn mình mà ko có mẹ bên cạnh.

Năm đó, tôi có dịp ra Hà Nội và về thăm nhà khoảng một buổi, về đến nhà, nhìn mái tóc bố vốn đã hoa râm vì thức khuya nhiều, nay bạc nhiều hơn mà trước mặt bố tôi không cầm được nước mắt, nhưng cũng ko giám khóc thành tiếng vì sợ bố buồn. Chiều hôm đó, trời mưa phùn, bố chở tôi ra đường quốc lộ 1A bắt xe quay trở lại Hà Nội, bố bắt xe cho tôi xong, xe chạy, tôi nhìn theo, chị kịp nói với bố "con đi đây bố ạ, bố giữ gìn sức khoẻ nhé." rồi vội vã quay mặt đi ngay (vì không muốn để bố nhìn thấy tôi khóc). Qua cửa kiếng xe, thấy dáng người gầy gò, mái tóc hoa râm của bố đứng dưới trời mưa phùn nhìn theo xe tôi lại không thể cầm được nước mắt, có lẽ đây là lần mà tôi khóc nhiều nhất từ lúc biết nhận thức tới giờ. Càng nghĩ về bố tôi càng khóc, sau này cứ nghĩ lại cái lúc đó tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, cay cay nơi sống mũi. Giờ đây, viết lại đoạn này tôi vẫn khóc.

Khi còn đi học ở Sài gòn, tôi có cơ hội đi HN nhiều lần và lần nào tôi cũng phải tranh thủ về thăm nhà, có lần về thăm nhà được 2 tiếng rồi lại đi. Và mỗi lần ra đi là mỗi lần khóc. Nghĩ cũng lạ, ko hiểu sao lúc đó mình nhiều nước mắt thế.

Từ lúc rời khỏi quê hương đi học và đến bây giờ là đi làm, mỗi khi về quê, thường thì tôi đi tàu nhiều hơn, và cũng thường về vào lúc 1h sáng nhiều hơn. Không bao giờ phải đi xe ôm về nhà. "Bố ơi, con về tới Vinh rồi, bố để tự con đi xe ôm về nhé!". "Không, để bố lên ga đón." và xem như cả đêm hôm đó bố mẹ không ngủ, bố mẹ thức để đợi tôi về. Thế đó, chẳng bao giờ bố cho tôi tự đi xe về. Dù tôi đã lớn, thậm chí có 2 đứa con rồi, dù cho bố cũng đã già nhưng có lẽ trong bố, tôi mã là thằng con nhỏ bé ngày nào. Mặc cho đường từ nhà lên ga cũng phải khoảng 45 phút đi xe máy, mặc cho đường vắng và nhiều nguy hiểm. Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, mặc cho những cơn mưa như trút nước của mùa hè, bố vẫn lên đón tôi và không bao giờ để tôi về 1 mình. 1h khuya, trong cái lạnh căm căm của những ngày sắp tết, ngồi sau xe bố (bố cũng chẳng bao giờ cho tôi chạy xe vì sợ đường lạ), tôi co ro, lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng trong lòng tôi được sưởi ấm bởi tình thương bố dành cho tôi, và được sưởi ấm bởi trái tim đang đập nhanh hơn, máu chảy nhanh hơn, cổ họng lại nghẹn và sống mũi lại cay. Tôi khóc!

Hôm đi đám tang ba của anh bạn trong công ty, tới lúc chuẩn bị đưa quan tài của ba anh đi an táng. Không biết cảm xúc đến từ đâu, chợt nghĩ về cha mẹ mình, sống mũi lại cay cay, và mắt bắt đầu đỏ, mi mắt lấm tấm nước. Liếc nhìn nhanh mấy anh trong công ty đi cùng, phần lớn ai cũng lặng đi, mắt ai cũng đỏ, cũng giống mình và giám chắc mọi người cũng đang nghĩ về cha mẹ của họ. Điều đó chứng tỏ không chỉ riêng mình dễ khóc.

Người ta bảo, đàn ông không được khóc, khóc là hèn, kém, là nhu nhược, … Người ta còn bảo nhau khinh thường những người đàn ông khóc. Nhiều người đàn ông lại sợ khóc vì sợ bị chê cười, sợ bị đánh giá … Tôi thì chưa bao giờ thấy hổ thẹn vì mình đã khóc. Chẳng việc gì hổ thẹn với những giọt nước mắt rơi vì nỗi nhớ cha mẹ vì tình yêu của con dành cho cha mẹ hay người thân của mình. Phải hạnh phúc, phải tự hào vì mình còn được khóc và khóc được chứ nhỉ.

(Tp.HCM, 01/11/2011)

Categories: Chia sẻ, Gia đình Tags: