About

Đây là đâu?

Nơi tôi viết những gì tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy và tôi cảm nhận …
Nơi tôi chia sẻ những gì tôi biết …

Về bản thân, về gia đình, công việc, đồng nghiệp, cộng đồng, xã hội … và tất cả.

Biết ít thì chia sẻ ít, biết nhiều thì chia sẻ nhiều, cố gắng chia sẻ những gì có thể.

Tôi là ai?

1. Tên: Trịnh Văn Chung
2. Năm sinh: 1985
3. Quê quán: Thanh Hóa
4. Sống, học tập và làm việc (từ 18 tuổi -> …): TP.Hồ Chí Minh
5. Đại học: ĐH GTVT TP.HCM
6. Làm việc: Asia Soft Jsc
7. Lĩnh vực học tập và làm việc: Công nghệ phần mềm

Và triết lý sống:

Khi con sinh ra mọi người cười con khóc, hãy sống sao cho khi con chết đi mọi người khóc còn con mỉm cười

Trích dẫn thích nhất:

Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.

Lỗ Tấn (Cố hương)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: