Home > Source Control > SVN#04: Edit log message–> Repository has not been enabled to accept revision propchange

SVN#04: Edit log message–> Repository has not been enabled to accept revision propchange

Hôm nay, vào show log của dự án (Click phải lên dự án –> TortoiseSVN –> Show Log). Xem lại log thì thấy một số cái message không hợp lý. Tính sửa lại, click phải lên revision dự định sửa, chọn Edit log message. Sau khi sửa xong, nhấn OK, thì nhận được lỗi từ TortoiseSVN là: “Repository has not been enabled to accept revision propchange; ask the administrator to create pre-revprop-change hook” (hình dưới).

image

Giải quyết lỗi trên như thế nào: google thôi và tôi đã tìm ra cách giải quyết như sau:

1. Truy cập lên server, mở thư mục hooks trong Repository ra.
2. Trong thư mục này, tạo file pre-revprop-change.bat.
3. Mở file trên bằng notepad và gõ nội dung sau vào file:

REM Only allow log messages to be changed
if "%4" == "svn:log" exit 0
echo Property "%4" cannot be changed >&2
exit1

Tham khảo:
1. Matt Refghi’s Blog
2. TortoiseSVN Document

Advertisements
Categories: Source Control Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: