Home > OS - Network > Lưu cấu hình IP và set lại khi cần thiết bằng dòng lệnh

Lưu cấu hình IP và set lại khi cần thiết bằng dòng lệnh

Rằng thì là nhà em mới kéo internet của FPT. Cái laptop của em thì thường được dùng ở 2 nơi.
Lên công ty thì cấu hình IP theo mạng của công ty (ở công ty, em dùng IP tĩnh – thực chất thì dùng IP động cũng được, nhưng mà do em thường xuyên phải thay đổi MAC Addess nên để IP động không tiện lắm), về nhà lại phải chuyển về cấu hình IP động thì mới vô được internet. Làm sao đây? Mỗi khi mở máy lên phải làm các thao tác khá rườm rà qua nhiều của sổ của window để config? Phức tạp quá, có cách nào nhanh hơn không?
Sau 20 phút hỏi “anh hai” Google, cuối cùng em cũng tìm ra được 1 cách, khá đơn giản, chấp nhận được.

1. Lưu cấu hình IP ra file text
– Lưu cấu hình TCP/IP ở công ty khi đang ở công ty, gõ lệnh:
netsh –c interface dump > c:\\company.txt

– Lưu cấu hình TCP/IP ở nhà khi về nhà, gõ lệnh:
netsh –c interface dump > c:\\home.txt

2. Thiết lập lại cấu hình IP
– Khi lên công ty, gõ lệnh:
netsh –f c:\\company.txt
– Khi về nhà gõ lệnh:
netsh –f c:\\home.txt

Tuy nhiên, mỗi khi mở máy lại phải vào Windows+R, rồi gõ cmd, rồi lại gõ nguyên cái lệnh đó vào thì bất tiện quá, thế là em tạo ra 2 file bat để chung thư mục với 2 file txt ở trên.
File Company.bat, em gõ nguyên dòng lệnh netsh –f company.txt ; còn file home.bat, em gõ dòng lệnh netsh –f home.txt

Thế là khi lên công ty thì em chạy file company.bat, còn về nhà thì chạy file home.bat. Thế là xong.

Categories: OS - Network Tags: ,
  1. tungoc
    21/11/2011 at 10:58

    em đã làm theo hướng dẫn của anh rồi nhưng nó chỉ lưu lại Ip address, Subnet mask, Default Gateway thui, còn cái DNS prefered thì nó không tái tạo lại nên nhìn thì (biểu tượng mạng wireless) cứ tưởng là đã vào được nhưng truy cập vào mạng vẫn không được; vàp mục set TCP/IPv4 thì phải đánh lại cái DNS, bác coi có cách nào khắc phục được vấn đề này cho e xin hướng dẫn với.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: