Home > Chia sẻ > Chuyện ở siêu thị!

Chuyện ở siêu thị!

Chiều hôm qua đi làm về chở vợ con đi Big C, mới vào chỗ gửi xe, chuẩn bị tới lượt xe mình vào ghi phiếu thì có một anh chàng ở đâu chạy xe tới chen ngang, bực mình.

Lúc ra tính tiền, mình đang xếp hàng để tính tiền, có 2 bạn trẻ (1 nam thanh và 1 nữ tú, nhìn cũng lịch sự) lại nhảy vào chen ngang => bực mình.

Sau đó mình để cho vợ tính tiền, mình ẵm con ra ngoài.

Tối về kể chuyện cho vợ nghe vợ nói cũng bị 1 người lên chen ngang đòi cho tính tiền trước nhưng không cho.

Mình nói nếu là anh anh sẽ cho người đó tính tiền trước.

Vợ nói, phải làm như thế cho người ta làm quen với việc xếp hàng đi.

Hình như vợ nói đúng (-_-). Có lẽ mình hiền quá.

Không hiểu đến lúc nào văn hóa sếp hàng mới được xem là một văn hóa đẹp của người Việt Nam.

Categories: Chia sẻ Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: