Home > zLượm lặt > Cần bao nhiêu nhân viên Microsoft để thay một cái bóng đèn?

Cần bao nhiêu nhân viên Microsoft để thay một cái bóng đèn?

Sự khác biệt giữa việc viết mã cho những bài thực hành trong trường so với việc lập trình cho các công ty về phần mềm thương mại là rất lớn. Bạn đã hoàn thành việc viết code cho năm dòng, nhưng có một triệu những bước tiếp theo để đưa nó vào trong năm dòng mã trong sản phẩm thương mại. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính không có ý tưởng mơ hồ về việc làm một phần mềm thương mại, ngoài việc viết mã.

Eric Lippert là một lập trình viên về công nghệ kịch bản của Microsoft chẳng hạn như VBScript và JScript. Qua đó, bài đọc này làm cho Microsoft có một chút sự độc quyền, sự độc quyền phát sinh bởi 1 lí do, và bất cư ai tham gia vào việc viết phần mềm làm việc một cách hoàn hỏa, mà ko giới thiệu gì về Security thì sẽ cùng loại với sự độc quyền.

Khi thêm những tính năng vào trong VBScript, có người sẽ gửi mail và hỏi rằng làm thế nào để thực thi các tính năng này. Thông thương các câu hỏi là “one-off“: một tính năng mà giải quyết các vấn đề riêng tư của họ. Chẳng hạn như:” tôi cần gọi hàm ChangeLightBuldWindowHandleEx nhưng tôi ko có bộ điều khiển ActiveX để làm điều đó và bạn cũng ko thể gọi thư mục Win32 APIs từ 1 file script đc; bạn có thề thêm 1 phương thức ChangeLightBuldWindowHandleEx vào trong những hàm đc xây dựng sẵn trong VBScript ko? nó sẽ chỉ giống 5 dòng mã”

Tôi luôn luôn bảo cho những người này làm cùng một động tác là – nếu nó chỉ là 5 dòng mã khi đó bạn thiết kế một đối tượng ActiveX. Bởi vì là, rõ ràng bạn hoàn toàn đúng-nó sẽ làm cho tôi mất khoảng 5 phút để thêm những tính năg vào trong thư viện của VBScript. nhưng có bao nhiêu nhân viên Microsoft tham gia để làm thay đổi 1 lightbulb?

 • Một lập trình viên tiêu tốn năm phút trong việc thực thi phương thức ChangeLightBulbWindowHandleEx.
 • Một người quản lí chương trình (PM=Program Manager) để viết các chi tiết kĩ thuật.
 • Một chuyên gia cục bộ để xem xét lại các mô tả về kĩ thuật trong việc phát hành cục bộ.
 • Một chuyên gia về khả năng hữu dụng để xem xét lại các đặc tả cho sự phát hành các xử lí và hữu dụng.
 • Ít nhất là 1 lập trình viên, 1 nhân viên kiểm thử, và một nhà quản lí chương trình để giải quyết những chỗ yếu kém.
 • Một PM để thêm vào các mô hình an ninh cho đặc tả.
 • Một nhân viên kiểm thử để viết kế hoạch kiểm tra.
 • Một leader về bộ phận test để cập nhật test schedule (schedule=thời dụng biểu).
 • Một nhân viên kiểm thử để viết những trường hợp kiểm tra và cho phép chúng có khả năng tự động hóa.
 • Ba hoặc bốn nhân viên kiểm thử tham gia vào trong những lỗi ko thể dự đoán trước.
 • Một nhân viên viết các báo cáo kĩ thuật để viết các documentation.
 • Một nhân viên phê bình kĩ thuật để đọc và sửa bản documentation.
 • Một nhân viên biên tập để đọc và sữa bản documentation.
 • Một nhà quản lí documentation nhằm tích hợp các documentation mới vào trong body, cập nhật nội dung của table, các chỉ mục, vv…
 • 25 dịch giả để dịch các tài liệu documentation và các thông điệp lỗi do người dùng gây ra vào trong tất cả các ngôn ngữ của Windows.
 • Một nhóm các nhà quản lí chính để phân công việc cho tất cả những nhân viên này, viết các bản kiểm tra.

Không có công việc nào trong số các công việc trên diễn ra một cách riêng lẻ trong khoảng thời gian dài, nhưng có thể họ sẽ thêm vào các tính năng đơn giản. Bạn sẽ phải note lại là đối với tôi mọi việc diễn ra suôn sẻ; nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một lỗi lập trình trong năm dòng mã? Khi đó, chúng tôi phải thêm vào các khoản chi phí cho việc tìm kiếm lỗi, viết các đoạn mã kiểm tra mang tính đệ qui, và vân vân… Khoảng thời gian năm phút khởi đầu đó sẽ đc chuyển đổi vào trong nhiều người, nhiều tuần làm việc và có giá trị lớn, tất cả sẽ đc save lại cho 1 người. Nhưng điều đó ko mang ý nghĩa gì về việc kinh doanh cả. Tại Microsoft chúng tôi cố gắng rất, rất nhiều để ko phải phát hành các bản phần mềm chưa đủ độ chín. Bản phần mềm hoàn hảo phải chắc chắn rằng là nó hợp lệ, có thể dễ dàng sử dụng các tính năng mà ko phải lo lắng gì về các điểm yếu security. Nhưng chúng tôi phải làm cho nó mang tính đúng đắn bởi vì khi chúng tôi ra phiên bản mới về script engines, hàng trăm triệu người sẽ áp dụng các đoạn mã đó, và 10 triệu người sẽ làm lại chương trình 1 lần nữa.

Categories: zLượm lặt
 1. Mở lối đi riêng...
  05/10/2007 at 02:34

  Dung la dan IT

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: