Home > Myself > ÔI !!! Lo quá

ÔI !!! Lo quá

Thời gian quả chạy nhanh thật, mới thoắt một cái đã sắp hết hạn nộp đồ án tốt nghiệp rồi (16/04), thế mà mình chưa làm được gì mới ác chứ. Thời gian đi làm đã chiếm hết thời gian làm đồ án tốt nghiệp của mình. Mà công việc cũng ác thật, đúng lúc mình cần chạy nước rút cho đồ án tốt nghiệp thì cũng là lúc mà phòng dự án của mình phải tăng ca cho dự án lớn. Tối phải làm về khuya, làm về mệt rồi chẳng muốn làm bài nữa. (Quên, một thông tin mới sau khi đi làm mình đã chuyển phòng. Lúc trước mình làm ở phòng kỹ thuật, sau đó mình chuyển sang phòng dự án và phát triển sản phẩm – chính thức từ cuối tháng 3).

Không biết mình có kịp để nộp bài không nữa, Cố lên nào.

Advertisements
Categories: Myself
  1. acctuba
    05/04/2007 at 01:48

    khiep, the may` ra truog chung voi chi a`??Cuoi thang nay` chi bao ve ne`,co len nhe nhoc, sap xong rui ma`, co len nhe eem

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: